Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/1/TIN/USK/ZP/131/2018 Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z podziałem na 4 części w budynku USK w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A roboty budowlane 2018-03-12

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne