Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/11/TIN/2121/PB/35/2018 Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach elewacji ogrodowej Pałacu Branickich w Białymstoku roboty budowlane postępowanie przeniesione do kategorii USŁUGI pod nr AZP/261/U/13/TIN/2121/PB/35/2018
AZP/261/RB/11/TKE-073/17/2018 Roboty budowlano-remontowe w Domu Studenta nr 1 i Domu Studenta nr 2 roboty budowlane 2018-06-22
AZP/261/RB/12/TIN/213/DS1/44/2018 System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3 roboty budowlane 2018-06-28

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Aktualne postępowania na usługi społeczne